05/11/2014

Nova llei catalana d'accessibilitat

El govern català aprova la nova llei d'accessibilitat de Catalunya

El Govern Català ha aprovat la nova Llei d'accessibilitat, que afecta als edificis, els mitjans de transport, l'acés a producte i serveis, i de la comunicació; derogant la normativa actual d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la Llei 20/1992, el Decret Legislatiu 6/1994 i la Llei 30/1992.

Aquesta nova Llei, es va publicar el dimarts dia 4 de novembre de 2014 i va entrar en vigor el dia següent a la seva publicació, és a dir, el dimecres 5 de novembre.

Per qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Recordar-vos que Bertran Enginyeria SLP diposa de tècnics especialistes en accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Sol·liciteu-nos pressupost sense cap compromís.

Informació addicional