Certificació d'Eficiència Energètica

05/04/2013

Entra en vigor la obligació de disposar de la certifiació d'eficiència energética dels immobles per procedir a la seva venda o lloguer

Amb l’entrada en vigor del nou Reial Decret 235/2013 aprovat el passat 5 d’Abril, a partir de l’1 de juny de 2013, tots els propietaris que desitgin vendre o llogar un habitatge, un local, una oficina o qualsevol part d’un edifici, tant siguin nous com de segona mà, hauran de posar a disposició del comprador o llogater el Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici.

Aquest certificat consisteix en un document que descriurà, mitjançant una etiqueta, l’eficiència energètica de l’immoble, pel que fa a consum d’energia i emissions de CO2 associades.

El certificat contindrà la qualificació energètica, la qual s’obtindrà mitjançant un estudi detallat de l’ús de l’edifici, de la seva disposició geogràfica, del seu aïllament i de les instal·lacions de calefacció, climatització, aigua calenta sanitària i il·luminació de què disposa. El resultat es materialitzarà en una etiqueta d’eficiència energètica que pot variar des de la classe “A” pels edificis més eficients fins a la classes “G” pels menys eficients. Aquest etiqueta l’emetrà l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i tindrà una vigència de 10 anys.

Des del passat 3 de febrer, l'Institut Català de l’Energia (ICAEN) aplica una taxa al registrar els Certificats d'Eficiència Energètica.

Recordar-vos que Bertran Enginyeria SLP disposa de tècnics acreditars per efectuar el Certificat d'Eficiència Energètica dels edificis.

Sol·liciteu-nos pressupost sense cap compromís.