Modificació de la Llei d'Urbanisme de Catalunya

16/03/2015

El govern Català en data 13/03/2015 va modificar la legislació d'habitatge i urbanística a través de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives.

Per qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Recordar-vos que Bertran Enginyeria SLP diposa de tècnics especialistes en urbanisme

Sol·liciteu-nos pressupost sense cap compromís.