Nou termini de pròrroga per a obres aturades

30/03/2017

S'allarga fins al 31/12/2018 el termini de pròrroga de llicència d'obres aturades per la crisis.

S'ha publicat al DOGC de 30 de març la Llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2017*.

La Llei d'acompanyament (concretament l'article 192) modifica la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, de forma que es podrà  demanar a l'ajuntament corresponent una pròrroga o rehabilitació de la llicència fins al 31 de desembre de 2018, si una obra amb llicència en vigor, o bé amb llicència caducada a partir de l'1 de gener de 2008, compleix els següents requisits:

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

*Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics.