Direcció i gestió d'obres

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de substitució dels col·lectors pluvials i de sanejament de la Urbanització Sant Miquel de Colera (2011)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Direcció de les obres de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Direcció de les obres d’urbanització de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

Control d’execució d’obra de l’escola bressol del nucli urbà de Melianta, en col·laboració amb l’empresa Construcció i Restauració Viñas SL (2009)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de reforma i ampliació del CEIP Puig d’Esquers (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Control d’execució d’obra de l’escola bressol, en col·laboració amb l’empresa Construcció i Restauració Viñas SL (2009)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Direcció de les obres d’urbanització de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Direcció d’obres de les obres de construcció de la Piscina Municipal i dels edificis de serveis (1996)