Seguretat i salut en el treball

AJUNTAMENT DE COLERA

Coordinació de seguretat i salut de les obres de substitució dels col·lectors pluvials i de sanejament de la Urbanització Sant Miquel de Colera (2011)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres d’urbanització de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de reforma i ampliació del CEIP Puig d’Esquers (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres d’urbanització de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)