Urbanisme

AJUNTAMENT DE COLERA

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Colera, en l'àmbit del Càmping Sant Miquel i l'Horta del Capellà (2016)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria i plànols per a l'accés provisional a la zona d'aparcament públic municipal (2016)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Colera, per treure les piscines en la definició d'edificis axiliars (2015)

 

AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE

Projecte  per a la instal·lació d'un sistema de bombeig d'aigües residuals a la Urbanització del Raval de la Font de Vilamaniscle (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria valroada per a l'ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua a Viladamires (2014)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per l'arrenjament de diversos vials del municipi de Lladó (2014)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de millora del sanejament d'un tram del carrer Francesc Ribera, de de la Plaça de la Font fins el Passeig Marítim (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Avantprojecte de substitució del sanejament del tram entre el carrer Murtra fins a l'alçada del Pont del Tren del carrer Francesc Ribera (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la reurbanització del vial d'entrada al casc antic de Lladó, des del sud (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a l'adequació i millora del carrer Tramuntana (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Modificació puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Lladó (2012)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de les ordenances d'habitatges d'ús turístic (2011)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Redacció de la modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana per permetre la instal·lació de sitges o similars que ultrapassin l’alçada reguladora màxima a les zones industrials (2011)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte d’urbanització de la Travessia Francesc Ribera de Colera (2010-2011)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’urbanització i direcció de les obres de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Col·laboració en el projecte d’Urbanització del casc antic “Fase 2” (2009-2010)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Pla de renovació i millora de l’espai públic històric de Colera (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del terme municipal de Colera, en l’àmbit de la zona d’equipaments comunitaris esportius i recreatius (Clau 3.e) i del nou eixample de Sant Miquel (Sector III) (2008)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de la modificació puntual del Pla General del terme municipal de Colera, en l’àmbit del nou eixample de Sant Miquel de Colera (sector III i l’Horta del Capellà (sector I) (2008)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’urbanització i direcció de les obres de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Col·laboració en el projecte d’Urbanització del casc antic “Fase 1” (2006)