Presentació

ARQUITECTURA / ENGINYIERIA / URBANISME

Bertran Enginyeria, SLP som una empresa familiar, amb domicili al carrer Barcelona, 29-31, baixos de Banyoles, amb més de 40 anys d'experiència, dedicada a desenvolupar treballs i projectes al servei de la construcció.

Disposem d'un equip tècnic i professional integrat per:

 • Un enginyer industrial que també és tècnic superior en riscos laborals
 • Dos enginyers tècnics que també són tècnics superiors en riscos laborals
 • Un arquitecte, que també és pèrit judicial
 • Un arquitecte tècnic (aparellador)
 • Una delineant
 • Una administrativa


A més a més, disposem de col·laboradors de diverses disciplines com:

 • Enginyers de ponts, camins, canals i ports
 • Enginyers de telecomunicacions
 • Llicenciats en Medi Ambient
 • Llicenciats en Geologia
 • Topògrafs