Festivals Musicals

 
Ja fa uns anys diversos festivals musicals confien en nosaltres per legalitzar les sol·licituds de llicència de caràcter extraordinari. 📄
 
A més oferim els següents serveis als organitzadors dels festivals:
 

· Memòria d'espectacle públic o activitat de caràcter extraordinari segons l'article 113 del Decret 112/2010 corresponent als actes emmarcats en el festival, incloent-hi:

    - Informe de prevenció d'incendis.
    - Informe de valoració de l'impacte acústic.
    - Informe de les condicions d'higiene i salubritat.
    - Memòria de seguretat segons l'article 42 del Decret 112/2010
 
· Certificat final d'instal·lació de l'espectacle públic o activitat extraordinària segons el Decret 112/2.010.
 
· Pla d'emergència del festival, per a un públic assistent en recinte no delimitat, segons la llei de prevenció de riscos laboral, llei 31/1995, de 8 de novembre.
 
· Estudi simplificat de la mobilitat generada deguda als actes del festival.