Projecte tècnic per a la instal·lació d'un alberg de joventut

 

Projecte tècnic per a la instal·lació d'un alberg de joventut - Centre d'activitats pel creixement i l'educació en el lleure a La Garrotxa.