Altres projectes

 

CONSTRUCCIÓ

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada pel canvi de part de la coberta de l'església de Sant Feliu (2016)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Redacció del projecte de construcció d'una sala pel descalcificador i el sistema de cloració d'aigua de l'escola de Lladó (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada pels treballs arqueològics i reconstrucció del terra de l'esglèsia de Sant Feliu (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de reforma i adequació de l'edifici públic del Sindicat de Lladó - fase 2 (2015)

 

AJUNTAMENT DE NAVATA

Memòria tècnica, pressupost i plànols per a l'adequació del centre civic de Navata (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de substitució de la coberta del sindicat de Lladó - fase 1 (2015)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la rehabilitació i conservació de part de la coberta de les naus i reparació d’una esquerda apareguda a la façana oest de l'església de Sant Feliu (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria tècnic per a l'adequació del local social d'Espinavessa (2014)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Avantprojecte de construcció d'una sala polivalent (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la rehabilitació i conservació de part de l'església de Sant Feliu (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA
Càlculs del fonament d'una escultura (2013)

 

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Memòria tècnic amb estudi contra incendis per a la reforma interior d'un local del Complex Arqueològic d'Empúries (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la restauració i conservació de la coberta de la torre de l'església de Sant Feliu (2012)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Projecte de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del projecte d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

CLINICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES

Projectes diversos de construcció i reforma interior.

(Des de l’any 1993 fins a l’actualitat)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte constructiu de reforma i ampliació del CEIP Puig (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES (Oficina d’Informació i Turisme)

Col·laboració en el projecte constructiu de la Oficina d’Informació i Turística Municipal (2005)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte de construcció de la Piscina Municipal i dels edifici de serveis (1996)

 

DIRECCIÓ I GESTIÓ D'OBRES

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de substitució dels col·lectors pluvials i de sanejament de la Urbanització Sant Miquel de Colera (2011)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Direcció de les obres de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Direcció de les obres d’urbanització de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

Control d’execució d’obra de l’escola bressol del nucli urbà de Melianta, en col·laboració amb l’empresa Construcció i Restauració Viñas SL (2009)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Direcció de les obres de reforma i ampliació del CEIP Puig d’Esquers (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Control d’execució d’obra de l’escola bressol, en col·laboració amb l’empresa Construcció i Restauració Viñas SL (2009)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Direcció de les obres d’urbanització de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Direcció d’obres de les obres de construcció de la Piscina Municipal i dels edificis de serveis (1996)

 

 

DOCUMENTACIÓ VARIADA

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Valoració de dues parcel·les municipals (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Valoració d’un immoble de valor arquitectònic i artístic (2011)

 

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ESTALVI D'ENERGIA

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible "PAES" (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Redacció del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible "PAES" (2012)

 

GESTIÓ AMBIENTAL

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del pla d'Usos de distribució de les platges del municipi de Colera per la temporada 2014 (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del pla d'Usos de distribució de les platges del municipi de Colera per la temporada 2013 (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del pla d'Usos de distribució de les platges del municipi de Colera per la temporada 2012 (2012)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del Pla de Serveis de Temporada de les Platges del municipi de Colera (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011)

 

 

IMPLANTACIÓ A OBRA

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Aixecament topogràfic de part del casc antic (2009)

 

AJUNTAMET DE COLERA

Aixecament topogràfic de la zona esportiva i recreativa de Colera (2008)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Aixecament topogràfic de la finca del CEIP Puig d’Esquers (2007)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Aixecament topogràfic de part del casc antic (2006)

 

 

INSTAL·LACIONS

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Avantprojecte de substitució d'una caldera de gasoil per una caldera de biomasssa llenyosa, que servirà l'escola, la llar d'infants, el pavelló i la piscina municipal (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria valorada de l'ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua de Vilademires (2014)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte d'instal·lació elèctrica de la piscina municipal (2014)

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Projecte de les instal·lacions del museu arqueològic comarcal (2013)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria valorada per a la instal·lació d'una canonada de sanejament des del Centre Cívic fins a la llera pública (2013)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Projecte per a l'ampliació de la xarxa d'aigua de Cabanelles, dels del pou del nucli de Queixàs fins el pou del nucli d'Espinavessa (2013)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Projecte d’instal·lació d’un dipòsit de captació i distribució d’aigua potable al nucli urbà de Vilademires (2010)

 

CLINICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES

Projectes diversos d’electricitat, climatització, ventilació, etc. (Des de l’any 1993 fins a l’actualitat)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Projectes d’instal·lacions del Museu Arqueològic Municipal (2009)

 

AJUNTAMENT DE CAMÓS

Projecte d'instal·lació elèctrica del Local Social Municipal (2009)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte elèctric del Local Sociocultural Municipal (2008)

 

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Projecte de reforma de la instal·lació de calefacció i subministrament de combustible del CEIP Salvador Dalí (2006)

 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET

Projecte de la instal·lació elèctrica del Pavelló Poliesportiu Municipal (2006)

 

AJUNTAMENT DE CABANES

Projecte de la instal·lació elèctrica de la Guarderia Municipal i de l’Aula d’Estudi (2005)

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Projecte d’instal·lació elèctrica de la Central de recollida residus del FORUM 2004 a Sant Adrià del Besos (2004)

 

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

Projecte de climatització del Centre Cívic (2005)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Projecte d’instal·lació elèctrica de dos Edificis d’habitatges a Torroella de Montgrí (2003)

 

AJUNTAMENT DE ROSES

Projecte de calefacció i emmagatzematge de combustible del CEIP Narcís Monturiol (2002)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’instal·lació elèctrica i calefacció del CEIP El Frigolet (2002)

 

AJUNTAMENT DE ROSES

Projecte de modificació i reforma de la instal·lació de calefacció i de la sala calderes del CEIP Jaume Vicens Vives (2001)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Projecte d’instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges i aparcament privat a Begur (2000)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Projecte d’instal·lació elèctrica de tres edificis d’habitatges a La Bisbal d’Empordà (2000)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Projecte d’instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges i aparcament privat a Olot (1999)

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Projecte d’instal·lació elèctrica de l’Escola de Teatre de la Casa Cultura a Girona (1999)

 

AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA

Projecte d’instal·lació elèctrica de la Sala Polivalent Municipal (1999)

 

AJUNTAMENT DE BIURE D’EMPORDÀ

Projecte d’instal·lació de climatització del Centre Cívic (1998)

 

INSTITUT CATALÀ DEL SOL

Projecte d’Instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges i aparcament privat a Llanars (1997)

 

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

Projecte d’instal·lació de climatització del CAP d’Anglès (1997)

 

AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ

Projecte d’instal·lació elèctrica del Complex Esportiu Municipal (1996)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’instal·lació elèctrica de la Llar d’Infants Municipal (1996)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DE LA SLAUT

Projectes d’instal·lació elèctrica, de climatització i subministrament de combustible del CAP de Montblanc (1993)

 

AJUNTAMENT DE GIRONA

Projecte d’instal·lació frigorífica del Mercat Municipal (1993)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Projectes de climatització, electricitat i fontaneria del CAP Banyoles (1992-1993)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Projectes de climatització i subministrament de combustible del CAP de Sils (any 1993)

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Projecte de la instal·lació elèctrica de la Caserna Guardia Civil de Banyoles (1993)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Projectes d’instal·lació de climatització i elèctric del CAP de Besalú (1992)

 

AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA

Projecte d’instal·lació elèctrica de l’Ajuntament (1992)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SECRETERIA GENERAL DE L’ESPORT

Projectes d’instal·lació de gas natural, calefacció i A.C.S. del Pavelló Poliesportiu Municipal de Banyoles (1991)

 

AJUNTAMENT DE MIERES

Projecte d’instal·lació emmagatzematge i subministrament de combustible per a calefacció del CEIP de Mieres (1991)

 

DIRECCIÓN GENERAL CORREOS I TELEGRAFOS

Projecte Instal·lació de gas natural de l’Oficina de Correus de Girona (1991)

 

AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE RAMIS

Projecte de la instal·lació elèctrica del CEIP Medinyà - Sant Julia de Ramis (1990)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE CULTURA

Projecte de la instal·lació de calefacció i subministrament de combustible del Palau Abacial de Sant Joan de les Abadesses (1989)

 

AJUNTAMENT D’AGULLANA

Projecte de la instal·lació de calefacció i subministrament de combustible del CEIP d’Agullana (1989)

 

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Projecte de la instal·lació de subministrament i emmagatzematge de combustible per a calefacció del CEIP de Camprodon (1989)

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Projecte d’instal·lació elèctrica de la Caserna de la Guardia Civil de Llagostera (1987)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Projecte de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament (1987)

 

AJUNTAMENT DE NAVATA

Projecte d’enllumenat del Camp de Futbol Municipal(1987)

 

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Projecte d’ampliació de la instal·lació. elèctrica i de subministrament de combustible de l’IES Cendrassos (1986-1988)

 

DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL

Projecte de la instal·lació elèctrica de la Caserna de la Guardia Civil de Sant Climent Sescebes (1986)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Projecte de la instal·lació elèctrica del CEIP Can Puig (1985)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Projecte d’ampliació i trasllat bateria de botelles per emmagatzematge de Gas Liquat del Petroli (GLP) del CEIP Pla de l’Estany (1985)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’instal·lació d’emmagatzematge, subministrament de combustible i calefacció de l’Ajuntament (1985)

 

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA

Projectes de la instal·lació elèctrica del Centre Recreatiu amb piscina pública i d’enllumenat exterior (1982)

 

 

MEDI AMBIENT: LLICÈNCIES AMBIENTALS I ACTIVITATS

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte tècnic per a al legalització del bar de la piscina municipal de Lladó (2013)

 

MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Memòria tècnica per a la instal·lació d'una sala d'exposicions al Complex Arqueològic d'Empúries (2012)

 

AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE

Projecte tècnic per a la instal·lació d’una sala polivalent a Vilamaniscle (2011)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’activitat del Centre Cívic de Sant Antoni de Calonge (2010)

 

CLINICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES

Projectes diversos d’activitat. (Des de l’any 1993 fins a l’actualitat)

 

AJUNTAMENT DE NAVATA

Projecte d’activitat del Centre Cívic i de la Pista Poliesportiva Municipal (2008-2009)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte d’activitat de la Minideixalleria municipal (2009)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte d’activitat de les Pistes Esportives Municipals (2008)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte d’activitat de la Guarderia Municipal (2008)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’activitat de la Guarderia Municipal (2008)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Projecte d’activitat de l’Arxiu Municipal (2008)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’activitat de la Biblioteca Municipal ( 2008)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Projecte d’activitat de la Minideixalleria Municipal (2007)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Projecte d’activitat d’un aparcament de vehicles a Blanes (2001)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’activitat de la Sala Polivalent Municipal (1997)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’activitat del Casal de la Gent Gran (1996)

 

AJUNTAMENT DE PORQUERES

Projecte d’activitat de la planta soterrani del Centre Cívic (1996)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Projecte d’activitat de la Piscina Municipal i dels edificis de serveis (1996)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Projectes d’activitat del CAP Banyoles (1992-1993)

 

 

PROTECCIÓ CIVIL

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Redacció del pla d'Autoprotecció de la Llar d'Infants de Lladó (2014)

 

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Redacció del pla d'Autoprotecció del festival musical "Embarraca't" (2014)

 

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Redacció del pla d'Autoprotecció del castell de fos del Castell de Sant Ferran (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Redacció del pla d'autoprotecció del local polivalent municipal (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Redacció del pla d'autoprotecció del pavelló municipal (2012)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Pla d'autoprotecció del correfoc de la festa major de Lladó (2012)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció del programa de seguretat, vigilància i salvament de les platges de Colera (2011)

 

 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Coordinació de seguretat i salut de les obres de substitució dels col·lectors pluvials i de sanejament de la Urbanització Sant Miquel de Colera (2011)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció d’una depuradora soterrada al nucli urbà d’Espinavessa (2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció d’una instal·lació d’aprofitament de biomassa llenyosa per a la instal·lació de calefacció i producció d’ACS de l’escola Puig d’Esquers (2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres d’urbanització de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció de la Sala Polivalent Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de construcció del Magatzem Municipal (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres de reforma i ampliació del CEIP Puig d’Esquers (2008-2010)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i coordinació de seguretat de les obres d’urbanització de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)

 

 

URBANISME

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Colera, en l'àmbit del Càmping Sant Miquel i l'Horta del Capellà (2016)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria i plànols per a l'accés provisional a la zona d'aparcament públic municipal (2016)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de Colera, per treure les piscines en la definició d'edificis axiliars (2015)

 

AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE

Projecte  per a la instal·lació d'un sistema de bombeig d'aigües residuals a la Urbanització del Raval de la Font de Vilamaniscle (2014)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Memòria valroada per a l'ampliació de la xarxa d'abastament d'aigua a Viladamires (2014)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per l'arrenjament de diversos vials del municipi de Lladó (2014)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte de millora del sanejament d'un tram del carrer Francesc Ribera, de de la Plaça de la Font fins el Passeig Marítim (2013)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Avantprojecte de substitució del sanejament del tram entre el carrer Murtra fins a l'alçada del Pont del Tren del carrer Francesc Ribera (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a la reurbanització del vial d'entrada al casc antic de Lladó, des del sud (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Memòria valorada per a l'adequació i millora del carrer Tramuntana (2013)

 

AJUNTAMENT DE LLADÓ

Modificació puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Lladó (2012)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de les ordenances d'habitatges d'ús turístic (2011)

 

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Redacció de la modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana per permetre la instal·lació de sitges o similars que ultrapassin l’alçada reguladora màxima a les zones industrials (2011)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Projecte d’urbanització de la Travessia Francesc Ribera de Colera (2010-2011)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’urbanització i direcció de les obres de l’accés al Centre Escolar Puig Cargol de Sant Antoni de Calonge (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Col·laboració en el projecte d’Urbanització del casc antic “Fase 2” (2009-2010)

 

GENERALITAT DE CATALUNYA, DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Pla de renovació i millora de l’espai públic històric de Colera (2009-2010)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana del terme municipal de Colera, en l’àmbit de la zona d’equipaments comunitaris esportius i recreatius (Clau 3.e) i del nou eixample de Sant Miquel (Sector III) (2008)

 

AJUNTAMENT DE COLERA

Redacció de la modificació puntual del Pla General del terme municipal de Colera, en l’àmbit del nou eixample de Sant Miquel de Colera (sector III i l’Horta del Capellà (sector I) (2008)

 

AJUNTAMENT DE CALONGE

Projecte d’urbanització i direcció de les obres de l’accés al Monestir Nostra Senyora del Collet i reconstrucció d’un edifici per a destinar-lo a lavabos i vestidors (2007)

 

AJUNTAMENT DE CABANELLES

Col·laboració en el projecte d’Urbanització del casc antic “Fase 1” (2006)