Certificacions

  • Certificats d'obra nova.
  • Certificats d'obra existent.
  • Certificats de solidesa.
  • Certificats de línies elèctriques.
  • Certificats d'habitabilitat de segona ocupació (cèdula d'habitabilitat).
  • Certificats d'eficiència energètica dels immobles i edificis

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es