Certificacions

  • Certificats d'obra nova
  • Certificats d'obra existent
  • Certificats de solidesa
  • Certificats de línies elèctriques
  • Certificats d'habitabilitat de segona ocupació (cèdula d'habitabilitat)
  • Certificats d'eficiència energètica dels immobles i edificis

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es

  • Certificat de solidesa (legalització edifici)
  • Certificat habitabilitat habitatge usat