Construcció

 • Estudis previs per a la construcció, ampliació, reforma i rehabilitació d'edificis.
 • Avantprojectes per a la construcció, ampliació, reforma i rehabilitació d'edificis.
 • Projectes bàsics per a la construcció, ampliació, reforma i rehabilitació d'edificis.
 • Projectes d'execució per a la construcció, ampliació, reforma i rehabilitació d'edificis.
 • Projectes d'enderroc d'edificacions.
 • Redacció d'expedients de legalització d'edificis i construccions.
 • Estudis i estudis bàsics de seguretat i salut en l'obra.
 • Càlcul, disseny i verificació d'estructures metàl·liques, de formigó, de fusta, d'alumini, etc.

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es

 • Construcció de la sala polivalent de Colera (Alt Empordà)

  Construcció de la sala polivalent de Colera (Alt Empordà)

 • Reforma i ampliació CEIP Puig d'Esquers de Colera

  Reforma i ampliació CEIP Puig d'Esquers de Colera