Documentació variada

  • Reconeixements de terrenys i construccions
  • Informes
  • Dictàmens
  • Valoracions
  • Taxacions
  • Peritacions
  • Diagnosis de l'estat d'urbanitzacions, edificis i instal·lacions

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es