Documentació variada

  • Reconeixements de terrenys i construccions.
  • Informes.
  • Dictàmens.
  • Valoracions.
  • Taxacions.
  • Peritacions.
  • Diagnosis de l'estat d'urbanitzacions, edificis i instal·lacions.

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Jordà (Arquitecte)
jordib@bertran.es