Eficiència energètica i estalvi d'energia

  • Justificació del compliment de la limitació de la demanda energètica de l'edifici.
  • Qualificació energètica de l'edifici.
  • Estudis energètics de l'envolupant de l'edifici.
  • Estudis energètics de les instal·lacions i edificis.
  • Certificació d'eficiència energètica dels immobles i edificis.
  • Control de costos del consum energètic.

 

Responsable del departament:

Jordi Estanyol i Rustullet (Enginyer Tècnic Industrial i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
jordie@bertran.es