Gestió ambiental

 • Estudis mediambientals.
 • Estudis d'impacte acústic.
 • Avaluacions ambientals.
 • Informes preliminars de situació (IPS).
 • Registre Europeu d'emissions i transferències de contaminants (PTPR).
 • Estudis d'integració paisatgística.
 • Estudis de sostenibilitat ambiental.
 • Estudis d'impacte ambiental.
 • Permisos d'abocament (llera pública, clavegueram...).
 • Memòries de seguretat (activitats recreatives musicals i especials).
 • Estudis de mobilitat.
 • Confecció i tramitació de declaracions (càrregues contaminants, residus...).

 

Responsable del departament:

Joan Bertran i Jordà (Enginyer Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
joan@bertran.es