Gestió ambiental

 • Estudis mediambientals
 • Estudis d'impacte acústic
 • Avaluacions ambientals
 • Informes preliminars de situació (IPS)
 • Registre Europeu d'emissions i transferències de contaminants (PTPR)
 • Estudis d'integració paisatgística
 • Estudis de sostenibilitat ambiental
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Permisos d'abocament (llera pública, clavegueram...)
 • Memòries de seguretat (activitats recreatives musicals i especials)
 • Estudis de mobilitat
 • Confecció i tramitació de declaracions (càrregues contaminants, residus...)

 

Responsable del departament:

Joan Bertran i Jordà (Enginyer Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
joan@bertran.es