Homologacions

  • Homologacions de màquines i/o elements de màquines.
  • Homologacions de vehicles.
  • Homologacions d'aparells segons directives (pressió, gas, etc.).

 

Responsable del departament:

Jordi Bertran i Gifra (Pèrit, Enginyer Tècnic Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
jordi@bertran.es