Implantació a obra

  • Delimitacions i replantejaments de terrenys i solars.
  • Delimitacions i replantejaments d'edificacions i construccions.
  • Aixecaments planimètrics de terrenys i solars.
  • Aixecaments planimètrics d'edificis i construccions.
  • Aixecaments topogràfics de terrenys i solars.

 

Responsable del departament:

Eva Planella i Casals (Tècnica Superior en Desenvolupament de Projectes)
eva@bertran.es