Instal·lacions

  • Projectes, direcció d'obres i tramitació a l'administració d'instal·lacions:

       - Elèctriques: alta, mitjana i baixa tensió. Fotovoltaiques.

       - Tèrmiques: calefacció i aigua calenta sanitària i climatització.

       - Enllumenat: enllumenats interiors, enllumenats públics.

       - Productes químics: emmagatzematge i distribució.

       - Productes petrolífers: per a consum propi, per a vehicles, per a estacions de càrrega, etc.

       - Gasos combustibles: aparells, emmagatzematge i distribució.

       - Pressió: aparells i instal·lacions.

       - Fontaneria i abastament d'aigües.

       - Frigorífiques.

       - Contra incendis.

       - Telecomunicacions.

       - Depuració d'aigües i sanejament.

 

Responsable del departament:

Joan Bertran i Jordà (Enginyer Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
joan@bertran.es