Protecció civil

  • Redacció de plans d'autoprotecció amb acreditació oficial
  • Plans de protecció civil municipal
  • Plans d'autoprotecció contra incendis forestals per a urbanitzacions i edificis

 

Responsable del departament:

Joan Bertran i Jordà (Enginyer Industiral i Tècnic Superior en Riscos Laborals)
joan@bertran.es