A Bertran Enginyeria t'ajudem amb la redacció i tramitació de:

 

 

 

1. SUBVENCIONS i AJUDES

Rehabilitació energètica d’edificis i autoconsum eficient

 

1.1 RENOVABLES 2022

Ajuts del Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

MÉS INFORMACIÓ

 

1.2. PROGRAMA D'AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS (PREE5000 - ICAEN)

Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.

Tipologia 2.1.: Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.

Tipologia 2.2: Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica. Complir amb el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).

Tipologia 2.3: Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

Tipologia 2.4: Millora dels subsistemes de generació no inclosos en 2.1. a 2.3.

Tipologia 2.5: Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

MÉS INFORMACIÓ

 

1.3. NEXT GENERATION: SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars).

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

 MÉS INFORMACIÓ

 

1.4. MOBILITAT

MOVES III a Catalunya. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021.

Actuació 2: Ajut per a la implantació d’infraestructura de recàrrega (vehicles elèctrics).

MÉS INFORMACIÓ

 

 

2. DEDUCCIONS

Mesures fiscals del Real Decret – Llei 19/2021 de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del pla de recuperació, transformació i resiliència (noves deduccions en l’IRPF)

DEDUCCIÓ DEL 20% de les quantitats satisfetes, des del 06/10/21 al 31/12/22, de les obres realitzades en habitatge habitual, en un llogat o en un que es troba en expectativa de lloguer -si es lloga abans del 31/12/2023- per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració.

DEDUCCIÓ DEL 40% de les quantitats satisfetes, des del 06/10/21 al 31/12/22, de les obres realitzades en habitatge habitual, en un llogat o en un en expectativa de lloguer -si es lloga abans del 31/12/2023- per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració.

DEDUCCIÓ DEL 60% de les quantitats satisfetes, des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades per propietaris d'habitatges en edificis d'ús predominantment residencial per a millorar l'eficència energètica de l'edifici.

 

 

3. ALTRES

Pots consultar més informació visitant els següents links: Acm, Gremi obres.